Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เพลงประจำโรงเรียน

คลิกเพื่อฟังเพลง

เพลงมาร์ชอนุบาลพังงา

     ในฟากฟ้า มีเมฆฝน สายลมฉ่ำ ในสายน้ำ มีมัจฉา ชีวาไหว
ในโคลนตม มีบัวชูดอกก้านใบ ในหทัย มีคุณธรรม ประจำเนา
อนุบาลแหล่งชุมชนเยาวชน อยู่ระคนฐานะ ไร้วรรณะเผ่า
เป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง ไม่มีเขาเรา เราอยู่รวมเหย้า ร่วมสุขร่วมเศร้าอีกเป็นเนานาน
บัวน้อย ๆ ลอยดอกชู ชมพูพริ้ง การุณยิ่ง เมตตาหยั่ง หลั่งสนาน
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น งานเป็นงาน สุขสถาน อนุบาลพังงาเรา.

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network