Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้229
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว372
mod_vvisit_counterเดือนนี้1336
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1447
mod_vvisit_counterรวม (เริ่มนับ 1 มิ.ย.54)83870

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 1
ไอพีของคุณ : 50.17.102.193
,
วันนี้ : พ.ย. 26, 2015

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง MEP ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด<<

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้สอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

กิจกรรม
รางวัล
นักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓เหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือนางเสริมศรี  พลรงค์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
๑. เด็กชายคมกริช  จินดาพล
๒. เด็กชายอดิเทพ  ธนาวิวัฒน์สกุล
๑. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
๒. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.๔-ป.๖เหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กชายศุภกาญจน์  ตันภิบาลนางสาวธนิกา  หาญจิตร
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖เหรียญทอง
๑. เด็กชายคณานนท์  ก้ามจำรูญ
๒. เด็กหญิงจิดาภา  ชูธนโชต
๓. เด็กหญิงชาลิสา  เด่นมาลัย
๔. เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
๕. เด็กชายฟูศักดิ์  สุขช่วง
๖. เด็กชายภูริพัฒน์  ชูธนโชต
๗. เด็กหญิงวาสนา  หนูวงศ์
๘. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเสน
๙. เด็กชายสมรักษ์  ขุนสุระ
๑๐. เด็กชายสุทธิชัย  สิทธิสุข
๑. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
๒. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
๓. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖เหรียญทอง
๑. เด็กชายชัยภัทร  สายทอง
๒. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
๑. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
๒. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖เหรียญทอง
เด็กชายอาทิตย์  ขาวเอี่ยมนายเอกชัย  ศรีสุขใส
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.๑-ป.๖เหรียญเงิน
๑. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชัย
๒. เด็กหญิงชิสา  พรหมจรรย์
๓. เด็กหญิงณิชนันทน์  จรจิต
๔. เด็กหญิงนภัสสร  บุญส่ง
๕. เด็กหญิงพรพิมล  จิตต์พันธ์
๖. เด็กหญิงภครวรรณ  รัตนพาหุ
๗. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
๘. เด็กหญิงอารีรัตน์  นันทกุล
๑. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
๒. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
๓. นางฤทัย  ไพรสุวรรณ
๔. นายเอกชัย  ศรีสุขใส


 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้อง MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด<<

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ ๑)
      วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
      วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก เวลา ๐๙.๐๐ น.
      วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มอบตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP)
     วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
     วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบคัดเลือก เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
     วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศผล
     วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
     วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มอบตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
     วันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก เวลา ๐๙.๐๐ น.
     วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มอบตัว เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ

    

     เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพังงา นำโดย นายสมศักดิ์  เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนธนาคารอนุบาลพังงา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนธนาคาร ซึ่งจัดโดยธนาคาร ธกส.

 

รอบรั้วบัวชมพู

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์  เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยมี นางพิชญาสิณี  ทัดแก้ว >>> ดูภาพทั้งหมด

 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลพังงา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น >>> ดูภาพทั้งหมด

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์  เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา นำคณะผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

กิจกรรมพหุปัญญาพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดกิจกรรมพหุปัญญาพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายสมศักดิ์   เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาคเช้าจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และภาคบ่ายเป็นกิจ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.


ค้นข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network