Get Adobe Flash player

เผยแพร่นวัตกรรม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว210
mod_vvisit_counterเดือนนี้628
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1942
mod_vvisit_counterรวม (เริ่มนับ 1 มิ.ย.54)51002

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 1
ไอพีของคุณ : 54.198.36.179
,
วันนี้ : เม.ย. 20, 2014

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลพังงา กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี นายอุทัย  เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต >>คลิกชมภาพกิจกรรม<<

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด<<

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด<<

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง MEP ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพังงา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด<<

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้สอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

กิจกรรม
รางวัล
นักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓เหรียญทองชนะเลิศ
เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือนางเสริมศรี  พลรงค์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
๑. เด็กชายคมกริช  จินดาพล
๒. เด็กชายอดิเทพ  ธนาวิวัฒน์สกุล
๑. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
๒. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.๔-ป.๖เหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กชายศุภกาญจน์  ตันภิบาลนางสาวธนิกา  หาญจิตร
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖เหรียญทอง
๑. เด็กชายคณานนท์  ก้ามจำรูญ
๒. เด็กหญิงจิดาภา  ชูธนโชต
๓. เด็กหญิงชาลิสา  เด่นมาลัย
๔. เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์
๕. เด็กชายฟูศักดิ์  สุขช่วง
๖. เด็กชายภูริพัฒน์  ชูธนโชต
๗. เด็กหญิงวาสนา  หนูวงศ์
๘. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเสน
๙. เด็กชายสมรักษ์  ขุนสุระ
๑๐. เด็กชายสุทธิชัย  สิทธิสุข
๑. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
๒. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
๓. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖เหรียญทอง
๑. เด็กชายชัยภัทร  สายทอง
๒. เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
๑. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
๒. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖เหรียญทอง
เด็กชายอาทิตย์  ขาวเอี่ยมนายเอกชัย  ศรีสุขใส
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.๑-ป.๖เหรียญเงิน
๑. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชัย
๒. เด็กหญิงชิสา  พรหมจรรย์
๓. เด็กหญิงณิชนันทน์  จรจิต
๔. เด็กหญิงนภัสสร  บุญส่ง
๕. เด็กหญิงพรพิมล  จิตต์พันธ์
๖. เด็กหญิงภครวรรณ  รัตนพาหุ
๗. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
๘. เด็กหญิงอารีรัตน์  นันทกุล
๑. นางกมลรัตน์  โชติธรรมโม
๒. นางกาญจณี  เมตตาวิมล
๓. นางฤทัย  ไพรสุวรรณ
๔. นายเอกชัย  ศรีสุขใส


 

รอบรั้วบัวชมพู

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗)

     เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลพังงา กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี นายอุทัย  เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีก >>> ดูภาพทั้งหมด

 

การแข่งขันกีฬา "บัวชมพูเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลพังงา สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนปราศจากสารเสพติดตามนโยบายของ จังหวัดพังงา และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นนักเรียนให้มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “บัวชมพูเกมส์” ประจำ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

คณะครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (๕ ธ.ค. ๕๖)

     เมือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพังงา นำโดยนายสมศักดิ์  เทพณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรง เจริ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๖ (๓ ธ.ค. ๕๖)

     เมือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายสมศักดิ์  เท >>> ดูภาพทั้งหมด

 

กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา คว้ารางวัลระดับประเทศ (๑ ก.ค. ๕๖)

     เมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถา >>> ดูภาพทั้งหมด

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.


ค้นข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์   เทพณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิชญาสิณี   ทัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network